• Čeština
  • English

Technické poradenství

Technické poradenství se realizuje především s cílem ověřit technickou proveditelnost, technické a výkonové parametry dle business plánu projektu. Jsou realizovány celou řadou aktivit a činností, jako například:

  1. Technická studie odvětví
  2. Analýza technické kompletnosti
  3. Technická studie proveditelnosti
  4. Technická risk analýza a návrh nápravných opatření (investor / kontraktor)
  5. Cost and Value analýza

CASE STUDY

Copyright 2010-2024. All rights reserved.