• Čeština
 • English
 • Služby

  Služby

  Nabídka First Advantage  vychází z uceleného přístupu k potřebě klienta a usiluje o propojení základních aspektů zamýšleného projektu (obchodního případu), tedy ekonomicko – finančních, technicko – technologických, obchodních a realizačních. Tento přístup je stavebnicí, respektující to, co je na straně klienta/investora známé a to, co musí být doplněno, aby projekt byl kvalitně a uceleně připraven a úspěšně realizován. Přitom nezáleží na tom, zda se jedná o velký projekt anebo pouze o dílčí službu.

   

Řešení potřeb klienta se vždy navrhuje na míru konkrétnímu projektu a konkrétní situaci. V zásadě jsou tři typy výchozí situace klienta:

 1. Klient má určitý nápad, představu, která není uceleně finančně, technicky ani obchodně popsána
 2. Klient má jasnější představu o projektu, buď o finanční, technické nebo obchodní stránce a požaduje jejich dopracování do ucelené podoby
 3. Klient má zvládnutou projektovou přípravu a poptává některou námi nabízenou službu

Klientovy požadavky na zajištění financování a podporu finančního řízení ze strany First Advantage pak mohou být typově rozděleny takto:

 1. Klient prozatím nechce investovat do ucelené přípravy projektu a chce využít nezávislých poradenských služeb pouze k dílčí části (Studii proveditelnosti), která mu pomůže pro další rozhodování
 2. Klient si zadá vypracování nezávislé studie (auditu projektového záměru), která zajistí komplexní pohled na projekt (tj. finanční, technický, obchodní, realizační audit)
 3. Klient si na klíč nechá provést úplnou finanční přípravu projektu
 4. Klient požaduje komplexní realizaci financování projektu, tedy od zpracování podnikatelského plánu až po zajištění externích finančních zdrojů, přes supervizi kontrakčních činností, Cost and Value, až po kontrolu účelnosti a efektivity vynakládání finančních zdrojů

Prostřednictvím následujících služeb přináší First Advantage klientovi maximální výhody plynoucí z minimalizace rizik, zkrácení doby realizace a snížení nákladů na projekt bez negativních dopadů na kvalitu.

Copyright 2010-2024. All rights reserved.