• Čeština
  • English

Poptávají peníze

Pokud uvažujete o rozvojovém projektu

a nejste si jisti tím jak zajistit finanční prostředky k jeho realizaci, nebo chcete eliminovat rizika spojená s jeho realizací, je naším cílem poskytnout vám výhodu v sestavení podnikatelského plánu, ve strukturování podnikatelského plánu, v přípravě a strukturování investice, obchodní podpoře a dozoru její realizace, ale také zajištění financování společnosti, včetně zajišťování zdrojů pro základní kapitál. Našim cílem je podílet se na tvorbě finančního zázemí pro realizaci vašich investičních záměrů a provozních potřeb. Pro zajištění návratnosti použitých cizích zdrojů nabízíme svým klientům možnost průběžného nezávislého monitorování jejich schopností splácet úvěry, včetně navrhování nápravných opatření.

Za své klienty pak považujeme:

Segment korporátní klientely

  1. Velké obchodní společnosti
  2. Střední a malé obchodní společnosti
  3. Auditorské a poradenské společnosti*

Segment státní a veřejné správy

  1. Státní a veřejná správa – ministerstva, kraje, města a jmi zřízené organizace
  2. Státní a krajské agentury, státní a krajské podniky

* First Advantage jako subdodavatel auditorských a poradenských společností při poskytování jejich služeb.

Copyright 2010-2024. All rights reserved.