• Čeština
 • English

Obchodní služby a poradenství v zajištění projektu

Obchodní služby a poradenství při zajištění projektu se realizují s cílem ověření dosažitelnosti vstupů do projektu a uplatnitelnosti výstupů z projektu na trhu a zajištění efektivity a účinnosti obstarávání dodávek k realizaci projektu.

Jsou realizovány celou řadou aktivit a činností, jako například:

 1. Odvětvová analýza trhu
 2. Studie obchodních vztahů v daném odvětví
 3. Obchodní studie proveditelnosti (analýzy trhu)
 4. Obchodní risk analýzy (investor / kontraktor)
 5. Vypracování balíčku typových smluv pro investora
 6. Controlling dodavatelských smluv kontraktora
 7. Dohled a poradenství v oblasti obstarávání dodávek (Procurement)
 8. Reporting obchodních smluv v oblasti obstarávání dodávek
 9. Realizace tendrů na dodávky
 10. Vypracování smluv na dodávky

CASE STUDY

Copyright 2010-2024. All rights reserved.