• Čeština
 • English

Naše hodnoty

 1. Naším posláním je přinášet přidanou hodnotu
 2. Základní metodou naší práce je svobodná diskuze svobodných lidí, založená na faktech a našich hodnotách
 3. Pravdou jsou fakta, ne spekulace a fabulované domněnky a vysněná přání
 4. Nebouráme, nežijeme z podstaty, ale zlepšujeme stávající a tvoříme nové
 5. Pracujeme s nejvyšším nasazením pro dosažení ekonomických výsledků, ale myslíme na potřebné a o výsledky své práce se umíme rozdělit
 6. Klient a ochrana jeho zájmů a znalostí, je nepřekročitelným imperativem, proto se k jeho datům, znalostem a zkušenostem chováme podle principu bankovního tajemství
 7. Respektujme historii, tradice a hodnoty každého klienta a přinášíme příspěvek k jeho úspěšné přítomnosti a budoucnosti
 8. Dlouhodobý vztah s klientem, kde oba dva jsou vítězové a prosperují ze vzájemného vztahu, to je náš obchodní přístup, win – win strategie
 9. Bohatství a hodnoty našich klientů jsou zdrojem inspirace a naším závazkem je chránit a rozvíjet
 10. K úspěchu ostatních vzhlížíme s uznáním, pokorou a ponaučením
Copyright 2010-2024. All rights reserved.