• Čeština
 • English

Ekonomicko-finanční služby a poradenství

Ekonomicko-finanční služby a poradenství se realizuje především k ověření, zda je projekt ekonomicky reálný a k zajištění finančních zdrojů potřebných pro realizaci investičního záměru, v potřebném objemu, čase a struktuře, při optimálních nákladech na jejich obstarání a s definovanou cenou za jejich používání.

Ekonomicko-finanční služby a poradenství jsou realizovány celou řadou aktivit a činností, jako například:

 1. Ekonomicko-finanční studie proveditelnosti investice
 2. Vypracování principů pro sestavení finančního modelu, jeho sestavení nebo pomoc se sestavením
 3. Sestavení nebo revize investorem vypracovaného business plánu
 4. Ocenění projektu a exit strategie
 5. Finanční risk analýza s návrhy nápravných opatření (investor / kontraktor)
 6. Finanční studie proveditelnosti
 7. Zpracování Výzvy na podání nabídky pro financování projektu (RFP)
 8. Zajištění externího financování a negociace úvěrové dokumentace (strukturované financování, akviziční a provozní financování velkým, středním a menším společnostem)
 9. Zajištění řízení Cash Flow projektu
 10. Vytvoření cost centra
 11. Řízení čerpání finančních zdrojů
 12. Finanční controlling projektu
 13. Finanční reporting
 14. Kontrola plnění ekonomicko-finančních parametrů investice
 15. Zajištění aranžování dluhopisů
 16. Příprava a zajištění financování akvizic zahraničních společností
 17. Příprava na IPO

CASE STUDY

Copyright 2010-2024. All rights reserved.