• Čeština
  • English

Poskytují peníze

Pokud poskytujete úvěry nebo obdobné finanční služby,

tedy hledáte příležitost ke zhodnocení volných finančních prostředků, nebo řešení platební neschopnosti vašich klientů, je naším cílem poskytnout vám výhodu v posouzení podnikatelského záměru, posuzování  jeho obchodní stránky a technické proveditelnosti, zpracování  plánu řízení rizik, nezávislé kontroly správného využívání prostředků.

Za své klienty zde považujeme:

Segment bankovnictví, pojišťovnictví a finančních investorů

  1. Banky poskytující financování investic, strukturované financování, akviziční a provozní financování velkým a středním společnostem
  2. Privátní banky
  3. Banky poskytující financování menším společnostem
  4. Leasingové společnosti
  5. Pojišťovny a záruční domy
  6. Investiční společnosti a privátní fondy
  7. Investory kteří hledají uplatnění pro volné finanční prostředky
  8. Družstevní záložny
Copyright 2010-2024. All rights reserved.